Pomiary geodezyjne

Pomiar geodezyjny 2Pomiary geodezyjne to kluczowy element każdej inwestycji budowlanej. Są one niezbędne do precyzyjnego określenia położenia obiektów na terenie inwestycji, a także do sporządzenia map i planów. W firmie Maciej Brzosko Przedsiębiorstwo geodezyjno-kartograficzne, realizujemy pomiary geodezyjne z najwyższą precyzją, korzystając z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Nasze usługi obejmują zarówno pomiary sytuacyjne, jak i powykonawcze.

Rodzaje pomiarów geodezyjnych

W ramach naszych usług realizujemy różne rodzaje pomiarów geodezyjnych. Pomiary sytuacyjne służą do określenia położenia obiektów na terenie inwestycji, a pomiary powykonawcze pozwalają na sprawdzenie, czy prace budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem. Wykonujemy również pomiary wysokościowe, które są niezbędne do określenia różnic poziomów terenu. Ponadto, oferujemy pomiary granic działek, które pozwalają na precyzyjne określenie granic nieruchomości. Każdy z tych pomiarów ma na celu zapewnienie precyzyjnych danych, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.