Obsługa geodezyjna budowy światłowodów

PomiarObsługa geodezyjna budowy światłowodów to kluczowy element każdego projektu telekomunikacyjnego. Właściwe pomiary i mapowanie terenu są niezbędne do precyzyjnego planowania i realizacji inwestycji. Firma PGK oferuje kompleksową obsługę geodezyjną, począwszy od pomiarów wstępnych, poprzez nadzór nad pracami ziemnymi, aż po pomiary powykonawcze.

Etapy obsługi geodezyjnej budowy światłowodów

  • Pomiary wstępne: Na tym etapie dokonujemy szczegółowych pomiarów terenu, na którym ma być zainstalowany światłowód. Pozwala to na precyzyjne zaplanowanie trasy kabla i uniknięcie ewentualnych przeszkód.
  • Nadzór nad pracami ziemnymi: Podczas realizacji inwestycji, nasz zespół geodetów nadzoruje prace ziemne, aby upewnić się, że są one wykonywane zgodnie z planem i że nie dochodzi do uszkodzeń infrastruktury.
  • Pomiary powykonawcze: Po zakończeniu prac, przeprowadzamy pomiary powykonawcze, które pozwalają na dokładne zmapowanie nowo zainstalowanej infrastruktury. Te dane są niezbędne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
  • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej: Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, sporządzamy szczegółową dokumentację powykonawczą, która jest niezbędna do legalizacji wykonanych prac.

Współpraca geodetów z inwestorem i wykonawcą jest kluczowa dla sukcesu każdego projektu. Dzięki bliskiej współpracy, jesteśmy w stanie szybko reagować na ewentualne problemy i zmiany, co przekłada się na efektywność i terminowość realizacji inwestycji. Nasza firma stawia na transparentność i otwartą komunikację, co pozwala na budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami.