Geodezyjna obsługa inwestycji

Pomiar 2Obsługa geodezyjna inwestycji to niezbędny składnik każdego przedsięwzięcia budowlanego. W przedsiębiorstwie Maciej Brzosko PGK oferujemy pełen zakres usług geodezyjnych, począwszy od pomiarów terenowych, przez opracowywanie map do celów projektowych, aż po pomiary kontrolne po zakończeniu prac. Nasze usługi są konieczne na każdym etapie realizacji inwestycji, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Dzięki naszej wiedzy i profesjonalizmowi, możemy zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług, co przyczynia się do sukcesu naszych klientów.

Etapy geodezyjnej obsługi inwestycji

  • Pomiary terenu - to pierwszy etap, który pozwala na dokładne zbadanie terenu pod kątem jego ukształtowania i cech charakterystycznych.
  • Sporządzanie map do celów projektowych - na podstawie dokonanych pomiarów, tworzymy mapy, które są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania inwestycji.
  • Tyczenie obiektów - to etap, na którym zaznaczamy na terenie miejsca, w których powstaną poszczególne elementy budynku.
  • Pomiary kontrolne - są one wykonywane w trakcie trwania budowy, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z projektem.
  • Pomiary powykonawcze - to ostatni etap, na którym dokonujemy pomiarów po zakończeniu budowy, aby potwierdzić jej zgodność z projektem.